Miks meeskond teenusena?

Miks meeskonda värvata  teenusena?

Kui tavapäraselt võetakse ette traditsiooniline värbamise teekond või otsitakse turule sisenemiseks edasimüüjaid, siis miks mitte astuda hetkeks samm kõrvale ja mõelda, kas selleks on ka mõni nutikam lahendus. Anname natukene mõtteainet, miks meeskonda värvata teenusena?

Kasu ettevõttele:

 • Kohaliku meeskonna loomine ja ettevõtte arendamine uuel turul on (aja)kulukas.
 • Müügiteenuse kaasamine on lisajõuks olemasoleva müügi- ja hankeosakonnale. Võimalik teenida lisatulu suurema alginvesteeringu ja ajakuluta.
 • Müügiteenusmeeskonna käivitamine on kiire.
 • Investeeringutasuvust saab hinnata ning strateegilisi otsuseid saab vastu võtta, kui on olemas selge ülevaade kohalikust turust. Adekvaatse turuülevaate saab kokku panna ühelt poolt kättesaadavatest kirjalikest infoallikatest, kuid olulisema väärtuse annab info, mille saab olemasolevast kontaktvõrgustikust turul ja suhtlusest sidusgruppidega.
 • Teil on meeskond, kes valdab kohalikku keelt ning tunneb kohalikku töökultuuri.
 • Müügimeeskonna jätkusuutlikkus – ei teki riski tegevuste peatumiseks näiteks haiguste puhul, kuna töö roteeritakse ümber. Lisaks on võimalik olemasolevast kontaktvõrgustikust kompetentse kiirelt juurde kaasata.
 • Müügiteenusmeeskonnal on võimalik oma aega kiirematel tööperioodidel võimendada, et ettevõttel oleks kaetud kõik üheaegselt toimuvad müügitegevused (nt kui lisaks aktiivmüügile osaletakse tähtajalistel hangetel või samal ajal toimuvad näitused).
 • Müügiteenuste kaasamine aitab ettevõttel keskenduda oma põhioskuste arendamisele, sisenedes samal ajal tõhusalt uutele turgudele.

Meeskond teenusena või edasimüüjad?:

 • Edasimüüjate tooteportfellid on väga laia nomenklatuuriga, mis tähendab, et tihti puudub aeg toote positsiooni turul tugevdada.
 • Edasimüüjatel võib puududa huvi toodetega aktiivset müüki teha, kui ei ole oodata kohest kasumlikkust.
 • Riskiks kujuneb paralleelselt konkurenttoodetega tegelemine.
 • Edasimüüjad ei täida meeskonnaliikme rolli, mistõttu saadav sisend ei ole piisav ettevõtte arenguks või edasiste otsuste vastuvõtmiseks.
 • Meie kaasamine oma meeskonda annab võimaluse turule siseneda konkurentsivõimelisema hinnaga.
 • Vastupidiselt edasimüüjatele viime ettevõtte kokku potentsiaalsete klientide ning sidusgruppidega.
Hübriidkoostöö – kui tundub, et tooteportfellis on tooteid, mida oleks lihtsam edasimüügi tingimustel turule viia, siis oleme praktiseerinud ka nö hübriidkoostööd, kus toodete müük jaguneb  vastavalt toodete iseloomule edasimüügi ja müügiteenuse vahel. Lähtume sellest, mis tundub kõige mõistlikum tootja seisukohast.

Reilika Paas

Co-founder/tootejuht

+372 5592 2663

reilika@hoiamed.ee

Kaira Pärenson

Co-founder/tootejuht

+ 372 5309 0793

kaira@hoiamed.ee

Britta Hansman

Tootejuht

+372 5332 9029

britta@hoiamed.ee