MEIE TEENUSED

Võta ühendust info@hoiamed.ee

Turuanalüüs

Turuanalüüs on kõige lihtsam vahend enda äri positsioneerimiseks nii reguleeritud turul kui seda on meditsiin, kus konkurents on kõrge ja kiired muutused on tavalised. Turuanalüüs pakub väärtuslikke teadmisi, mis aitavad meditsiinis tegutsevatel ettevõtetel olla konkurentsivõimelised ja paremini tunda konkreetse turu eripärasid. Pooldame turuülevaadet, mis on konkreetne, mille põhjal saab teha lihtsaid strateegilisi otsuseid ning seada realistlikke eesmärke.

Põhifookus (mitte lõplik)

Turu ülevaade

tervishoiusüsteem, regulatsioonid, turu eripärad

Konkurents

konkureerivad ettevõtted, tooted/teenused

Hinnastamine

müügikanalid, positsioneerimine, võimalused

Sidusrühmade sisend

spetsialistid, tervishoiutöötajad, lõpp-tarbija

Hanketeenuse täislahendus

Meie hanketeenus on loodud selleks, et aidata meditsiiniettevõtetel maksimeerida oma ärivõimalusi kohalikel hangetel koostöös meie kogenud meeskonnaga. Pakume põhjalikku analüüsi ja ekspertnõuandeid, et aidata ettevõtetel navigeerida keerulises hankemenetluses ning suurendada nende edu võimalusi. Meie teadmiste ja kogemuste kasutamisega saavad ettevõtted laiendada oma turupositsiooni, luua tugeva maine ja kasvatada oma äri.

Hangete jälgimine ja analüüs

Dokumentatsiooni ettevalmistus ja esitamine

Juriidiline nõustamine

Hankelepingute haldamine

F2F kohtumised
.

Vaatamata kaugtöö populaarsusele, on silmast-silma kohtumised endiselt olulisim tugevate koostöösuhete loomiseks, usalduse kasvatamiseks ja professionaalse maine kujundamiseks meditsiini sektoris. Meie meeskond töötab meditsiinisektori spetsialistidega erinevatel tasanditel ja erialadel, kasvava võrgustikuga, mis hõlmab 300 + spetsialisti. Aitame kaardistada võimalikud spetsialistid, valmistame ette kohtumised, määratleme strateegilised lähenemisviisid, korraldame toote koolitusi ja osaleme kogu protsessis, tagamaks mõõdetavad müügitulemused.

Toodete ja teenuste esitlemine

Osalemine messidel annab ettevõtetele väärtusliku võimaluse tutvustada oma tooteid/teenuseid, luua otsekontakti potentsiaalsete klientidega ning luua tugevaid koostöösuhteid. Üritused suurendavad ettevõtete nähtavust turul ja loob usaldust ja huvi koostöö vastu. Meie toel saavad meditsiini sektori ettevõtted maksimeerida messidel ja seminaridel osalemise eeliseid, mis lõppkokkuvõttes viib suuremate ärivõimaluste ja kasvuni.

Teenuse olulisemad osad:

Meditsiini-alaste ürituste kaardistus

Pakutavate toodete/teenuste väljaõpe

Tehniline ettevalmistus üritusteks ja osalemine

Tagasiside kokkuvõte

Turunduse rätseplahendus

Koos väliste turundusekspertidega pakume laia valikut turundusteenuseid, sealhulgas turundusauditeid, brändi arendust, turundusstrateegiaid ning turundus- ja reklaamikampaaniate tehnilist rakendamist ja juhtimist. Meie meeskond kohandab parimad turunduslahendused vastavalt teie konkreetsetele vajadustele ja meditsiinisektori spetsiifikast, ühendades loovad ja digitaalsed mõttemeistrid ja talendid nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Projektide juhtimine

Osalemine messidel annab ettevõtetele väärtusliku võimaluse tutvustada oma tooteid/teenuseid, luua otsekontakti potentsiaalsete klientidega ning luua tugevaid koostöösuhteid. Üritused suurendavad ettevõtete nähtavust turul ja loob usaldust ja huvi koostöö vastu. Meie toel saavad meditsiini sektori ettevõtted maksimeerida messidel ja seminaridel osalemise eeliseid, mis lõppkokkuvõttes viib suuremate ärivõimaluste ja kasvuni.

Kuidas edasi?

Jääme ootama teie emaili reilika@hoiamed.ee – edastage oma esimesed mõtted ning siis saame kohvitassi kõrval arutada meie koostöövõimalusi ja esimesi samme.